OyunSeveriz – Flash Oyun Sitesi

Türkiye’nin En Geniş Flash Oyun Sitesi

DGS Sınavında Uyulması Gereken Kurallar

Posted by oyunseveriz on May 20, 2008

Adayların sınava,

Çağrı cihazı, telsiz, cep telefonu vb. haberleşme araçlarıyla,

Cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince,

Birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,

Salondaki görevlilere soru sormaları,

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Hesap makinesi, sözlük vb. yardımcı araçlar kullanmaları,

Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,

Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve

Sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır.

Bu nedenle, adayların sınav salonunda bulunması yasak olan araç/cihazı sınav binasına getirmemeleri ve yanlarında bulundurmamaları gerekir.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmez. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılır ve sınavları ÖSYM’ce geçersiz sayılır.

ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır; paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

Her adayın kullandığı soru kitapçığı, cevap kağıdı ile adaya ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafından toplanır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı, cevap kağıdı veya Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilir, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağıtlarının başka adaylarca görülmesinden sakınmaları gerekir.

 

Kaynak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: